kabhi khush kalami se nuqsaan

کبھی خوش کلامی سے نقصان ہوتا ہے اور کبھی ملامت کرنے سے اثر ہو جاتا ہے

kabhi khush kalami se nuqsaan hota hai aur kabhi malamat karne se assar ho jata hai